Windows-drivere


PC-en sikres svært godt mot skader under transport. Dersom et uhell likevel har forekommet, er det mulig å se over PC-en innvendig at kabler, tilleggskort, minnemoduler med mer sitter ordentlig fast. Vær veldig forsiktig, inngrep anbefales utført kun av personell med erfaring innen PC bygging/reparasjon. Når vi har Doble Star Coins-helg kunngjøres det på våre nyhetssider og på vår Facebook-side. Hvis den samme versjonen av en delt skriver legges til på serveren, er det ikke noe som må gjøres på klienten. Alle drivere på en Windows-maskin styres sentralt fra Enhetsbehandling, som er......

Continue Reading